Spilde Entreprenør AS vart stifta i 1965

Firmaet er heimehøyrande på Voss, men utfører oppdrag over heile landet sjølv om tyngda av
oppdraga våre vert utført i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Kjenneteiknet til Spilde Entreprenør AS er allsisdigiheit, me påtek oss dei fleste typar oppdrag innan bygg- og anleggsbransjen.

Kjerneområda våre er grunn- og betongarbeid innan kraftutbygging, jernbane og næringsbygg. Me har ein stor, allsidig og moderne maskin- og utstyrspark, noko som gjer at me har rett utstyr til dei fleste typar oppdrag.

Me lever av nøgde kundar og har derfor fokus på å levera rett kvalitet til rett tid.

Kontaktinfo

Adresse: Malahaugen 74 / 5709 Voss

Telefon: 56 52 09 30

Epost: post@spilde.no

Org.nr: NO 965 552 782 MVA

Kontakt oss