ÅPENHETSLOVEN


Som eit ansvarlig selskap respekterer Spilde Entreprenør AS menneskerettigheitane i heile vår virksomhet og leverandørkjede. Gjennom våre medlemskap i Startbank og EBA har me forpliktet oss til å benytte leverandører av varer og tenester som sikrer oss mot arbeidslivskriminalitet. Spilde Entreprenør sitt arbeid med menneskerettigheter er forankra i leiinga og implementert i våre kvalitetssystemer. Dette inkluderer blant annet selskapets standard avtalevilkår og informasjon til våre leverandører. 

 

Redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger finner du her:

 

Redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger